Projektēšana
Uzņēmums CROSSLINES piedāvā inženiertīklu projektēšanu, ieskaitot ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, apkures sistēmas (siltummezgli un siltumtīkli), ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie un ārējie tīkli, gāzes apgādes tīkli.
    Jūsu ērtībai piedāvājam:
  • Visa veida mehānisko inženiersistēmu (apkure, ventilācija, kondicionēšana, ūdensapgāde un kanalizācija, gāzes apgāde) projektēšana.
  • Projektu saskaņošana.
  • Autoruzraudzība.
  • Tehniskas konsultācijas.
  • Projektu vadība.
  • Individuālo siltuma mezglu projektēšana.
  • Katlu telpas projektēšana. 
  • Elektroapgādes projektēšana.